تقویم و مناسبتها
روز ملی کیفیت 18 آبان
کیفیت یعنی ویژگی،اما در درجات متفاوت،به عبارت دیگر کیفیت یعنی مطابقت داشتن با الزامات مشتریان ،امروزه کیفیت  به معانی مختلفی به کار رفته است و دانشمندان مختلفی ‌ازابعادمتفاوت به بحث و بررسی در آن باره می پردازند.ولی آن چه امروز اهمیت  دارد   خدمات و محصولات با کیفیت است. در دنیای رقابت ،کیفیت حرف اول را می زند وخود زاییده‌ی‌آن است .انحصار،دشمن قسم خورده ی کیفیت به شمار می رود،کیفیت نیز مانند سایر منابع و امکانات باید مدیریت شود زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده ارتباط معنی داری بین مدیریت بهینه وبهبود کیفیت  وجود دارد.کیفیت حاصل شانس واقبال نیست بلکه به مدیریت عالمانه نیازمند است.طی دو دهه گذشته مفهوم کیفیت از دنیای صنعتی و تولید به دنیای خدمات وسازمانهای دولتی گسترش یافته است.جملات طلایی از اربابان اندیشه در زمینه کیفیت:

کیفیت خوب،نوعی  ارزانی است.
کیفیت ،یک پدیده ی بی نقص وکمال مطلق است.
تنها کیفیت برترباعث افزایش بهره وری ست.
کیفیت،از مشتری به مشتری‌ست.
کیفیت زمانی حاصل می شودکه مشتریان شما باز گردند،ولی محصولات نه.
کیفیت هدیه نیست ولی مجانی‌ست.
کیفیت گران نیست ولی گران بهاست.
کیفیت یعنی مناسب بودن.
کیفیت ،کار نخست ماست.
تمامی بهبود و کیفیت،پروژه به پروژه حاصل می شود ونه به طریق دیگری.
برای اینکه درصدر رقابت قرار گیریم باید در جستجوی شیوه های بهتر باشیم؛ کاری‌که امروز انجام می‌دهیم ،فردا باید بهتر انجام دهیم.
رمز موفقیت سازمان ها در قرن 21، آینده نگری، خلاقیت و کیفیت بهتر است.
کیفیت،فقط وفقط توسط مشتری تعیین می شود.
کارباکیفیت  همیشه رضایت بخش است.
کیفیت باید در درون فرایندها طراحی گردد.
خوب بودن آفت بهتر شدن است.
کیفیت،نتیجه ی بازرسی های گسترده نیست بلکه از اصلاح فرآیندها حاصل می شود.
تا زمانی که به دنبال بهتر هستیم، «خوب» اصلاً خوب نیست.
چگونه می توانم کارم را بهتر انجام دهم؟
کیفیت وابسته به انجام کار درست در اولین فرصت است.
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND