آلبوم فیلم و تصاویر
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما: عکس شماره 1 / 4
شروع حرکت دسته عزاداری از میدان معلم
640 * 416 (132 KB) 
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما: عکس شماره 2 / 4
حرکت دسته عزاداری به سمت دانشگاه آزاد
640 * 406 (175 KB) 
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما: عکس شماره 3 / 4
حضور دسته عزاداری در محوطه دانشگاه آزاد
640 * 372 (108 KB) 
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما
عزاداری مسئولین و دانشجویان دانشکده سما: عکس شماره 4 / 4
نوحه خوانی وزنجیر زنی در محوطه دانشگاه آزاد
640 * 439 (184 KB) 
1
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND