آلبوم فیلم و تصاویر
: عکس شماره 1 / 4
شروع حرکت دسته عزاداری از میدان معلم
: عکس شماره 2 / 4
حرکت دسته عزاداری به سمت دانشگاه آزاد
: عکس شماره 3 / 4
حضور دسته عزاداری در محوطه دانشگاه آزاد
: عکس شماره 4 / 4
نوحه خوانی وزنجیر زنی در محوطه دانشگاه آزاد
1
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND