آلبوم فیلم و تصاویر
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران)
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران): عکس شماره 1 / 4
جلسه توجیهی
448 * 299 (83 KB) 
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران)
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران): عکس شماره 2 / 4
جلسه توجیهی
448 * 299 (82 KB) 
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران)
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران): عکس شماره 3 / 4
جلسه توجیهی
448 * 299 (90 KB) 
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران)
جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید(خواهران): عکس شماره 4 / 4
جلسه توجیهی
448 * 299 (81 KB) 
1
کلیه حقوق متعلق به مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد دماوند می باشد     طراحی وب سایت : ARIARASANEDAMAVAND